Operatörler ve İşlem Öncelik Sırası

/ 27 Mart 2017 / 785 views / 2 Yorum
Operatörler ve İşlem Öncelik Sırası

Operatörler: Matematikte kullanılan ve hesaplama işlemine anlam katan işaretlerdir. Buna göre bir hesaplama işleminde kullanılabilecek operatörler ve anlamları aşağıda verilmiştir:

  1. Toplama “+”                                    9.       Eşit “=”
  2. Çıkartma “-“                                  10.     Eşit değil “<>”
  3. Çarpma “*”                                    11.     Büyük “>”
  4. Bölme “/”                                       12.     Küçük “<”
  5. Parantez “()”                                  13.     Büyük Eşit “>=”
  6. Yüzde “%”                                     14.     Küçük Eşit “<=”
  7. Kuvvet (üs) “^”                             15.     Ve “&”
  8. Çift Tırnak (“ “)

 

İşlem Öncelik Sırası: Ardı ardına yapılması gereken seri matematiksel işlemler varsa, bir kural olarak bunların belirli bir sıra dahilinde olması gerekir. Buna göre işlemlerin öncelikleri sırası ile aşağıda verilmiştir:

1.Parantez “( )”

2.Yüzde “%”

3.Kuvvet (üs) “^”

4.Çarpma ve Bölme “*, /”

5.Toplama ve Çıkartma “+, -“

 

Benzer Konular

Operatörler ve İşlem Öncelik Sırası (2 Yorum)