Kodlamanın Önemi

kodlamaGünümüzde kodlama eğitiminin önemi şüphesiz ki tartışılmaz. Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.
Kodlamada kişi farklı bilişsel becerileri aynı anda kullanır. Bu da kişilere problemlere çok yönlü çözüm sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek gibi özellikler kazandırır.

Çocukluk dönemi ile gelişme çağında kazanılan bilgi, beceri ve yetenekler daha kalıcıdır. Bu gerçeklikle kodlama eğitimi küçük yaşlarda başlaması çocuklarımızın problem çözme, sentez yapabilme, takım çalışmasına katılma, eleştirel düşünebilme gibi becerileri kazanabilir.

Kodlama bir nevi matematiğin en iyi uygulama alanlarından biri olarak görebiliriz. Kodlama yazdıkça zeka gelişimi de ilerleyecektir. Aslında matematik günlük hayatımızın içindedir. Marketten bir şey alırken ya da ders çalışma programı yaparken, hatta tatilimizi nasıl geçireceğimizi planlarken matematik kullanırız. İşte kodlama ise bunun dijital ortamda biraz farklı olarak gerçekleştirilmesi.

Siz de kodlamasız kalmayın.