Eyleyiciler

/ 19 Ocak 2018 / 446 views / yorumsuz
Eyleyiciler

Eyleyiciler

Bir enerji kaynağını kullanarak, bir mekanizma ya da sistemi harekete geçiren robot bileşeni
eyleyici olarak adlandırılır. Robotlarda kullanılan eyleyiciler, Hareket sağlayan eyleyiciler,
Ses üreten eyleyiciler ve Işık üreten eyleyiciler olmak üzere üçe ayrılır. Eyleyici çeşitlerini
inceleyebilirsiniz.
• Hareket Sağlayan Eyleyiciler
Hareket sağlayan eyleyiciler, robotların hareketini sağlayan temel bileşenlerdir. Hareket
sağlayan eyleyiciler, elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirirler. Kara, hava, su gibi farklı
ortamlarda hareketi sağlamak için farklı tipte hareket eyleyicileri kullanılabilir.
Örneğin, drone’lar uçabilen robotlardır. Havadaki hareketi sağlayabilmek amacıyla motorla
birlikte pervanelerin kullanılması, tekerler ya da eklemli bacak yapılarına kıyasla çok daha
uygundur.
• Ses Üreten Eyleyiciler
Ses üreten eyleyiciler, robotların sesli tepki verebilmelerini sağlayan eyleyicilerdir. Ses üreten
eyleyiciler, elektrik enerjisini sese dönüştürür.
Sirenler, ses kayıt ve oynatma cihazları ses üreten eyleyicilere örnek olarak verilebilir.
Örneğin, otomobillerde kullanılan park sistemleri, aracın yakınında bir cisim bulunduğunu
belirtmek ve aracın çarpmasını engellemek amacıyla sesli uyarı veren ses üreticilerini
kullanan sistemlerdir.

• Işık Üreten Eyleyiciler
Işık üreten eyleyiciler, robotların ortama ışık vermelerini sağlayan eyleyicilerdir. Işık üreten
eyleyiciler, elektrik enerjisini ışığa dönüştürür. Robotlara bağlanan LED, ampul ve floresan
birer ışık üreten eyleyicidir.
Örneğin, çamaşır makinelerinde kullanılan sistemler, çamaşırın ağırlığına göre çalışma
sistemini düzenleyen ve aşırı yük ikaz lambası ile uyarı veren ışık üreticilerini kullanan
sistemlerdir.

Benzer Konular
Kontrol Kartı
Jumper Kablo Nedir?
Breadbord Nedir?

Tavsiye

Okullar Kodlama ve Yazılım Dersi Geliyor