Excel Nedir?

/ 12 Şubat 2017 / 683 views / yorumsuz
Excel Nedir?
EXCEL NEDİR?
Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden
yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel girdiğiniz sayısal değerleri otomatik olarak toplayan
tablolar oluşturmanızı, temiz düzenlerde tabloların çıkışını almanızı ve basit grafikler oluşturmanızı sağlar.
Excel ürünü belge, elektronik tablo, sunu oluşturma ve e-posta yönetme için farklı türden yazılımların
birleştirildiği “Office” ürün paketinin bir parçasıdır.
  • Aritmetiksel (Topla“+”, Çıkar“-”, Çarp“*”, Böl“/”gibi) ve mantıksal (<, >, <=, >=, ve..gibi) sonuç üretir.
  • Tablolama,Listeleme yapar Filtre özelliği vardır
  • Grafik oluşturulabilir.
Uzantısı .xls (2003 ve öncesi) yada .xlsx (2007 ve sonrası) dır. Uzantı: ilgili dosyanın hangi programlar tarafından açılabileceği veya hangi programlar tarafından oluşturulduğunu hem bizim hem de yazılımın anlama sına yarar.

Benzer Konular