Bilişim Terimleri Sözlüğü

/ 12 Nisan 2017 / 267 views / yorumsuz
Bilişim Terimleri Sözlüğü

DAĞITILMIŞ VERİTABANI: Kullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözüken fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşan veritabanıdır.

DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency): Askeriye tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu A.B.D Savunma Bakanlığı Ajansı. DARPA (Daha önceden ARPA olarak bilinmekteydi) bugünkü İnternet’in geliştirilmesinde sorumluydu ve Berkeley UNIX ce TCP/IP de içeren bir çok geliştirme projesini finanse etti.

DATA PACKET: Bkz. VERİ PAKETİ

DATABASE: Bkz. VERİ TABANI

DEFINITION: Bkz. ÇÖZÜNÜRLÜK

DENEME SÜRÜMÜ: Belirli bir süre ücret ödemeden kullanılabilen deneme sürümüdür.

DIGITAL: Bkz. SAYISAL

DIAL-UP: Bkz. ÇEVİRMELİ AĞ

DISTRIBUTED DATABASE: Bkz. DAGITILMIŞ VERİTABANI

DNS: IP (İnternet Protocol) adreslerini, ad ve adrese çeviren sunucudur.IP adresi rakamlardan oluşur, ancak hatırlanması ve yazılımda çıkabilecek problemlerden dolayı bir ad ile eşleştirilir.

DOMAIN NAME: Bkz. ALAN ADI

DOSYA AKTARMA: Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya aktarma işlemidir.

DOSYA SUNUCUSU: İstemci sunucu mimarisi içinde merkezi depolama ve dosya yönetimini yapan sunuculara verilen isimdir.

DOSYA İNDİRME: İstemci sunucu mimarisindeki bir ağ üzerinden bir dosyanın istemci bilgisayarına indirilmesi işlemidir.

DOWNLOAD: Bkz. DOSYA İNDİRME

DRAG AND DROP: Bkz. SÜRÜKLE VE BIRAK

DSL: Digital Subscriber Line teriminin kısaltılmış halidir. Sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir. ADSL, ADSL2, VDSL, G.SHDSL gibi oldukça yaygın olarak kullanılan teknolojiler, DSL teknolojisinin alt üyesidirler. xDSL olarak da adlandırılır.

Benzer Konular

Tavsiye

Kontrol Kartı