BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

/ 3 Eylül 2016 / 781 views / yorumsuz
BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

CERN: İlk World Wide Web konferansı bölgesi olup Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı’dır ve WWW teknolojisinin doğuş yeri olarak kabul edilir. WWW teknolojisi üzerindeki çalışmalar ve standartların belirlenmesi artık World Wide Web Kuruluşu tarafından sürdürülmektedir (W3O, w3.org)

CHARACTER ENTITY: Standart olmayan karakterler de HTML sayfalarınız içinde yer alabilir. Böyle karakterler (veya karakter katarları) bir “&” işareti ve “;” işareti arasına yazılır.

CONNECTION: Bkz. BAĞLANTI

COOKIE: Bkz. ÇEREZ

CSS: HTML’e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisidir. İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak harflerin stilini; yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.

CHAT: Bkz. IRC

CLIENT: Bkz. İSTEMCİ

CLIENT SERVER MODEL: Bkz. İSTEMCİ-SUNUCU MODELİ

Etiketler

Tavsiye

Stem – Maker Magazine