BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

/ 2 Eylül 2016 / 946 views / yorumsuz
BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BACKBONE: Bkz. OMURGA

BAĞLANTI: Bir noktadan diğer bir noktaya adanmış veya anahtarlanmış iletişim yoludur.

BAĞLANTILI METİN İŞARET DİLİ: Web sayfaları oluşturmak için kullanılan işaret dilidir. Bir programlama dilinden farklı olarak HTML sadece bir web sayfasının yapısal ve görsel tasarımını tanımlar.

BANT GENİŞLİĞİ: Veri haberleşmesinde şebekeden akabilecek maksimum veri hızını belirtmede kullanılır. Ölçü birimi bps (bits per second) dir.

BANDWITH: Bkz. BANT GENİŞLİĞİ

BANNER: Web sitelerinin başlık veya üst kısmını kapsayan tasarım öğesidir. Bannerlar siteyi görsel açıdan zenginleştirmek ve ziyaretçileri de olumlu yönde yönlendirmek için kullanılır.

BAUD: Bir modemin saniyede ne kadar bit veri alışveriş yapabileceğini gösteren birimdir. Günümüzde yerini saniyedeki bit sayısı anlamına gelen bps’ye bırakmıştır.

BAYT: Elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimidir.

BYTE: Bkz. BAYT

BBS (İLAN TAHTASI SİSTEMLERİ): Bulletin Board System teriminin kısaltmasıdır. Kullanıcının mesaj bırakabildikleri elektronik bülten tablosudur. Modem aracılığıyla bağlanılarak bilgi alışverişinde bulunan on-line sistemlerin genel adıdır. Bilgisayarlı Bilgi Servisi olarak Türkçeleştirilmiştir. Bazı BBS’ler üyelik üzerine kurulmuştur.

BITNET (Because It’s Time NETwork veya Because It’s There NETwork): İnternet’ten ayrı olarak sadece eğitim kurumlarına özel bir network. İnternet ile aralarında e-mail alışverişi mevcuttur. Bu nedenle Listserv ler her iki ağın da popüler araçlarındandır.

BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ: Elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir.

BİRLEŞİK HİZMETLER SAYISAL AĞI: Eş zamanlı ses, veri ve görüntü bilgilerinin, normal koşullarda gerektirdiğinden daha az kanalla ve bant dışı sinyallerin kullanımı ile yüksek hızda iletişimi konusundaki standartlar kümesidir. Kısaca 128.000 bps hızındaki özel telefon hattı da diyebiliriz (Normal hatların hızı 56.000 – 64.000 bps dir).

BİLGİSAYAR: Belirli komut kümelerine göre programlanabilen ve önceden belirtilmiş komutları belirli bir sıra ile yüksek hızlarda çalıştırabilen makinedir.

BİT: Veri boyutunda kullanılan en küçük birimdir. Bilgisayar içinde karakterler ikilik sayı siteminde 8 haneli bir sayıyla ifade edilir. Bu sayının her bir basamağına 1 Bit denir.

BOOKMARK: Bkz. SIK KULLANILANLAR

BOUNCE: E-postanın gönderildiği adrese ulaşmayıp gönderene geri gelmesidir.

BROWSER: Bkz. WEB TARAYICI

BLOG: Blog (Web Blog), teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri konularda, kendi istedikleri şekilde yazan kullanıcıların oluşturdukları, günlüğe benzeyen web siteleridir.

Etiketler