Algılayıcılar (Sensörler)

/ 19 Ocak 2018 / 457 views / yorumsuz
Algılayıcılar (Sensörler)

Algılayıcılar

Robot ve fiziksel çevre arasındaki bağlantıyı kuran, robotun duyu organları işlevine sahip bileşenlere algılayıcı denir. Algılayıcılar, çevreden ışık, mesafe, ısı ve gerilim gibi çeşitli fiziksel verileri alırlar. Bu verileri mikrodenetleyiciye gönderirler. Mikrodenetleyici üzerinde kaydedilen programa göre veriler yorumlanır.

Veriler, robotun eyleyicilerini harekete geçirecek elektrik sinyallerine dönüştürülür ve robotun bir sonraki hareketi belirlenmiş olur. Gelen sinyallere göre eyleyiciler kendisinden beklenen şekilde çalışır.

Robotlarda kullanılan algılayıcılar sayısal ve analog olmak üzere ikiye ayrılır.

Sayısal Algılayıcılar
Sayısal algılayıcılar, çevre bilgisini var ya da yok şeklinde iki seçenekli olarak alan
algılayıcılardır. Sayısal algılayıcılardan mikrodenetleyiciye giden sinyaller iki farklı değer
alabilir: Bunlar 1 ve 0’dır.
Dokunma algılayıcı ve çizgi algılayıcı gibi algılayıcılar sayısal algılayıcı grubundadır.
Örnekte görüldüğü gibi, robot üzerindeki bir çizgi algılayıcı için, rengin siyah olması ya da
olmaması dışında bir değer bulunmamaktadır.
• Analog Algılayıcılar
Analog algılayıcılar, ikiden fazla seçenekli çevre bilgisini değerlendiren algılayıcılardır.
Bu çok seçenekli bilgilerin kullanılabilmesi için iki seçenekli, yani sayısal veri haline
dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüştürme işlemine sayısallaştırma ya da dijitalleştirme denir.
Mesafe algılayıcı, sıcaklık algılayıcı ve ışık algılayıcı gibi algılayıcılar analog algılayıcı
grubundadır.

Benzer Konular
Kontrol Kartı
Eyleyiciler
Jumper Kablo Nedir?
Breadbord Nedir?