Açıköğretim ve MEB’den Yeni Bir İş Birliği

/ 29 Ağustos 2017 / 451 views / yorumsuz
Açıköğretim ve MEB’den Yeni Bir İş Birliği

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Anadolu Üniversitesi arasında hizmet içi eğitim için iş birliği fırsatlarının belirlenmesi amacıyla, 4 Ağustos tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Hilmi
Çolakoğlu ve Milli Eğitim Uzmanı Yrd. Mehmet Arslan Açıköğretim Fakültesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret çerçevesinde Eskişehir’de düzenlenen toplantıya, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi
Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sinan Aydın, Uzaktan Öğretim Bölümü Başkanı Prof.Dr. Tevfik Volkan Yüzer, Öğrenme Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç.Dr. Alper Kumtepe ve Öğrenme Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi’den Öğr. Gör. Erdem
Erdoğdu katıldı. Toplantıda, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim tecrübesi ve imkânlarının oldukça fazla olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yüksek nitelikli hizmet içi eğitimler ve e-sertifika programları ile öğretmenlerin eğitim taleplerinin karşılanmasına önemli katkılar
sağlanacağı belirtildi. Aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvikleri için Anadolu Üniversitesi ile yeni iş birliklerinin planlandığına değinildi. Öğretmenlere “Açık Kütüphane” hizmeti Anadolu Üniversitesi “Açık Kütüphane’’de yer alan zengin içeriklerin, öğretmenlere giriş şifresi verilmek suretiyle öğretmenlerin
hizmetlerine ücretsiz olarak sunulabilmesi için çalışmalar başlatıldı. EBA ve e-Kampüs entegre oluyor Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı EBA Portalı ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemince hazırlanan eğitim videoları ve di-
ğer görsel işitsel eğitim materyalleri ile e-Kampüs sisteminin entegrasyonu konusunda çalışmalar başlatıldı.
Ders ve eğitim kodları eşleşiyor Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) uygulaması lisans öğrenimi için de kullanılabilecek potansiyele sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sistemin üniversiteye giriş  aşamasında uygulanabilmesi sayesinde sınav odaklı bir eğitim sisteminin önüne geçebileceği ve eğitim sisteminin çok yönlü bir eğitim anlayışıyla yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştirilebileceği ön görülüyor. Bu çerçevede
Anadolu Üniversitesi, bu sisteme uygun olarak bazı temel dersleri uzaktan öğretim yoluyla sağlayarak,
öğrenciler için kolaylaştırıcı bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacak. Bu projenin ilk ayağı olarak, eşgüdüm sağlayabilmek için Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ders ve eğitim kodlarını uluslararası standartları
da dikkate alarak eşleştirmek için çalışmalara başlanması düşünülüyor. Bir sonraki toplantı Ankara’da
Oldukça verimli geçen toplantıda son olarak bütün MEB personelinin İkinci Üniversite hakkında bilgilendirilerek, eğitim hizmetleri ile ilgili MEB yetkililerine bilgi verildi. Bir sonraki toplantının 5 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu tarihe kadar her iki kurumun da gerekli hazırlıkları yaparak yeni projelerin
hayat geçirilmesi için çalışmalara devam etmeleri planlandı.

Etiketler